Přehled českého a slovenského zvukového a obrazového vysílání šířeného v současnosti rozhlasem, televizí a internetem mimo Česko a Slovensko.

Jde převážně krajanské pořady určené místním českým a slovenským menšinám, výjimkami jsou státní Čínský rozhlas pro zahraničí a Vatikánský rozhlas.

rozhlasový přijímač