Radio Kraków (*)

slovensky
od ledna 2021 zastaveno

  • neděle 22:05 – 22:30 Prameň

velmi krátké vlny Kraków 101.6 MHz, Tarnów 101,0 MHz, Nowy Sącz 90,0 MHz, Zakopane 100,0 MHz, Andrychów 98,8 MHz, Gorlice 97,4 MHz, Krynica-Zdrój 102,1 MHz, Rabka-Zdrój 87,6 MHz, Szczawnica 90,0 MHz

internet radiokrakow.pl, relácia Prameň
Facebook

historie
Radio Krakov odvysílalo první pořad v slovenštině 8. ledna 2017 pod vedením Petera Luhy. Kvůli odchodu moderátora, jehož se nepodařilo hned nahradit, došlo k přerušení vysílání, když poslední pořad byl odvysílán 30. prosince 2018. Od 2. února 2020 obnovenou slovenskou relaci moderovali Ľuboš Harmata a Andrea Lenártová. Poslední pořad byl odvysílán 20. 12. 2020.

Představení pořadu vlastními slovy:
Prameň – rozhlasová relácia pre všetkých, ktorí milujú Slovensko, slovenský jazyk, unikátnu kultúru a tradície z krajiny spod Tatier. Rozhlasové vysielanie nie je iba pre Slovákov žijúcich v Poľsku, pre študentov slovakistiky či pre nadšencov ľubozvučnej slovenčiny. Program vysielania má napomôcť prehĺbeniu integrácie národov stredovýchodnej Európy pri zachovaní a rešpektovaní ich kultúrnej identity, v tomto konkrétnom prípade poľského a slovenského národa.
Slovo Prameň znamená v poľskom jazyku – „Zródlo“. Relácia si kladie rovnakú úlohu ako je zrejmé už zo samotného názvu. Chce byť prameňom zaujímavých informácií o živote slovenskej menšiny v Malopoľskom regióne. Počas vysielania sa poslucháči dozvedia o činnosti kultúrnych, spoločenských a úradných inštitúciách propagujúcich slovenskú kultúru v Poľsku. Okrem toho nebudú chýbať reportáže z kultúrnych a spoločenských akcií, či pozvánky a stručný prehľad o aktuálnych podujatiach určených nie len členom slovenskej menšiny. Program relácie obohacujú slovenské piesne, či už súčasné alebo tradičné – ľudové. Nechýba ani rubrika ako správne hovoriť po slovensky či taktiež historický kalendár o významných osobnostiach a udalostiach, ktoré boli medzníkmi slovenskej histórie. O pestrosti programu sa môžete presvedčiť sami „na vlastné uši“ každú nedeľu od 22:05. Prajeme Vám príjemné a pohodové chvíle v spoločnosti slovenského slova z éteru rádia Krakow.