Radio Kraków

slovensky

  • neděle 22:05 – 22:30 Na slovíčko

velmi krátké vlny Kraków 101.6 MHz, Tarnów 101,0 MHz, Nowy Sącz 90,0 MHz, Zakopane 100,0 MHz, Andrychów 98,8 MHz, Gorlice 97,4 MHz, Krynica-Zdrój 102,1 MHz, Rabka-Zdrój 87,6 MHz, Szczawnica 90,0 MHz

internet radiokrakow.pl (stream), relácia Na slovíčko
Facebook

historie
Radio Krakov odvysílalo první pořad v slovenštině 8. ledna 2017 pod vedením Petera Luhy. Pořad Prameň byl vysílán v neděli od 22:05 do 22:30.

Radio Kraków

00:00

Po odchodu moderátora, jehož se nepodařilo hned nahradit, došlo k přerušení vysílání, když poslední pořad byl odvysílán 30. prosince 2018. Po roční pauze bylo vysílání obnoveno od 2. února 2020, přičemž slovenskou relaci moderovali Ľuboš Harmata a Andrea Lenártová. Poslední pořad byl odvysílán 20. 12. 2020.

Radio Kraków

00:00

Představení pořadu vlastními slovy:
Prameň – rozhlasová relácia pre všetkých, ktorí milujú Slovensko, slovenský jazyk, unikátnu kultúru a tradície z krajiny spod Tatier. Rozhlasové vysielanie nie je iba pre Slovákov žijúcich v Poľsku, pre študentov slovakistiky či pre nadšencov ľubozvučnej slovenčiny. Program vysielania má napomôcť prehĺbeniu integrácie národov stredovýchodnej Európy pri zachovaní a rešpektovaní ich kultúrnej identity, v tomto konkrétnom prípade poľského a slovenského národa.
Slovo Prameň znamená v poľskom jazyku – „Zródlo“. Relácia si kladie rovnakú úlohu ako je zrejmé už zo samotného názvu. Chce byť prameňom zaujímavých informácií o živote slovenskej menšiny v Malopoľskom regióne. Počas vysielania sa poslucháči dozvedia o činnosti kultúrnych, spoločenských a úradných inštitúciách propagujúcich slovenskú kultúru v Poľsku. Okrem toho nebudú chýbať reportáže z kultúrnych a spoločenských akcií, či pozvánky a stručný prehľad o aktuálnych podujatiach určených nie len členom slovenskej menšiny. Program relácie obohacujú slovenské piesne, či už súčasné alebo tradičné – ľudové. Nechýba ani rubrika ako správne hovoriť po slovensky či taktiež historický kalendár o významných osobnostiach a udalostiach, ktoré boli medzníkmi slovenskej histórie. O pestrosti programu sa môžete presvedčiť sami „na vlastné uši“ každú nedeľu od 22:05. Prajeme Vám príjemné a pohodové chvíle v spoločnosti slovenského slova z éteru rádia Krakow.

Vysílání krakovského rozhlasu ve slovenštině je obnoveno od 5. února 2023. Pořad Na slovíčko připravuje Izabela Zając.

Představení pořadu vlastními slovy:
Relácia „Na slovíčko“ je určená slovenskej menšine žijúcej v Malopoľsku a všetkým záujemcom o Slovensko, ktorí dostatočne rozumejú slovenskému jazyku (vysielanie len v slovenskom jazyku). Jej cieľom je integrovať slovenskú menšinu žijúcu v Malopoľsku, ako aj záujemcov, ktorí sú akokoľvek prepojení so Slovenskom. Autorkou hudobného podkladu pre reláciu Na slovíčko je Júlia Masnicová.

Radio Kraków

00:00