ORF 2 Wien

česky a slovensky

  • televizní vysílání
  • šestkrát ročně, vždy druhou neděli v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci v 13.05 – 13:30 pořad České Ozvěny | Slovenské Ozveny

internet tv.orf.at, tvthek.orf.at/search?q=Ozveny
Volksgruppen.orf.at
ORF TVthek | Česká národnostní skupina, ORF TVthek | Slovenská národnostní skupina
Facebook ORF Volksgruppen Wien Češi a Slováci

historie vysílání
Magazín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ se vysílá od listopadu 2009. Více v pořadu 10 let „České Ozvěny | Slovenské Ozveny | Klenotnice plná historie národnostních skupin“.