ORF III

česky, slovensky

  • televizní vysílání
  • každou druhou neděli 8:45 – 9:15 pořad WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI

internet tv.orf.at, https://tvthek.orf.at/search?q=WIR (pořad možno v TV-thek shlédnout ještě 7 dní po odvysílání)
Volksgruppen.orf.at
ORF TVthek | Česká národnostní skupina, ORF TVthek | Slovenská národnostní skupina
Facebook ORF Volksgruppen Wien Češi a Slováci

historie vysílání
Magazín „WIR“ se vysílá od 11. září 2022 každou druhou neděli. S německým průvodním slovem a titulky představuje šest rakouských autochtonních národnostních skupin – českou, chorvatskou, maďarskou, romskou, slovenskou a slovinskou.