Přehled českého a slovenského zvukového a obrazového vysílání šířeného rozhlasem, televizí a internetem mimo Česko a Slovensko pro místní krajany.

Pro úplnost jsou zahrnuty také Čínský rozhlas pro zahraničí a Vatikánský rozhlas, poslední pozůstatky kdysi rozsáhlého zahraničního rozhlasového vysílání do Československa.

rozhlasový přijímač